תקנון רישום במאגר דנאל
כלים למועמד/ת » תקנון רישום במאגר דנאל
 Search

תקנון רישום במאגר דנאל

תקנון רישום במאגר דנאל


תנאי השימוש באתר דנאל וקבלת שירותי השמה למועמדים הפונים באמצעות המדיה הדיגיטלית לחברת דנאל הינם בהתאם לתקנון להלן.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים גם לנשים.

 

 השימוש באתר דנאל:

חברת דנאל מתירה לכל חפץ בכך לצפות בתוכן שבאתר.

חל איסור על העתקה, שכפול, הפצה,ופרסום של חומרים מתוך האתר למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי. השימוש בחומרים בכל אתר אינטרנט אחר או ברשת מחשבים לכל מטרה שהיא הינו אסור. החומרים באתר מוגנים בזכויות יוצרים, וכל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבאתר עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים.

 

 שמירת קורות החיים של המועמדים:

לצורך קבלת שירותי השמה באמצעות חברת דנאל נדרש כל מועמד למסור קורות חיים ובו מידע כגון שם, כתובת, מספר טלפון, מצב תעסוקה, השכלה, ומידע נוסף (להלן "פרטי המועמד"). מטרת קבלת פרטי המועמד הינה לאפשר לדנאל להציע את שירותיה באופן המיטבי ביותר.

קורות החיים מתקבלים במערכת ניהול המעומדים באמצעות אתר דנאל ובאמצעות אתרי דרושים בהם מנויה חברת דנאל לפרסום משרות דרושים.

פרטי המועמדים המגישים מועמדות לחברת דנאל מאתר החברה ובאמצעות אתרי הדרושים השונים, נשמרים במאגר המועמדים של חברת דנאל. פרטיו האישיים של המעומד יישארו חסויים במערכת ניהול המועמדים.

חברת דנאל מנהלת מאגרי מועמדים עפ"י חוק הגנת הפרטיות ומקפידה על חיסיון מועמדיה בדקדנות רבה.בכל עת רשאי המועמד לבקש הסרתו ממאגר המועמדים באמצעות פנייה לממונה אתר דנאל ומערכות מידע להלן.

על אף מאמצי דנאל לאבטח פרטי המועמדים, היות ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותנו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי החברה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת דנאל יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע - או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למועמד כל טענה, תביעה או דרישה כלפי דנאל.

 

 השימוש בפרטי המועמד:

בפרטי המועמדים, אשר נקלטים במערכת ניהול המועמדים של דנאל, יעשו השימושים להלן:

א. שימוש לצורכי ניתוח מאפיינים דמוגרפיים, השכלתיים ותעסוקתיים קבוצתיים של דורשי עבודה במשק.

ב.שימוש לצורך יצירת קשר עם המועמד, דיוור ישיר,הצעת הצעות עבודה באמצעות הדואר, הטלפון, הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני.

ג.העמדת פרטי המועמד לרשות חברות קשורות (אחות, חברת האם חברות בנות ו/או חברות בקבוצה) לצורך המטרות הקבועות בתנאי השימוש הנ"ל;

ד.העמדת פרטי המועמד, לרשות צד שלישי לצורך הצעתם של משרות, בכפוף לאישורו המפורש של המועמד.

 

עדכון על תהליך הגיוס למשרה באמצעות דואר אלקטרוני / הודעות SMS:

חברת דנאל מנהלת את תהליך הגיוס מול המועמד באמצעות מערכת MS-CRM. תהליך הגיוס כולל שלבים רבים ואנו דואגים לעדכון המועמדים באמצעות הודעות דואר אלקטרוני ו/או SMS על התקדמות בתהליך או הפסקתו. עדכונים אלו מסייעים לנו לשמירת קשר רציף עם המועמדים בתהליך הגיוס, מצמצמים את אי הודאות של המועמד בתהליך ותורמים לשיפור השירות הניתן למועמד.

חלק מהודעות הדואר האלקטרוני / SMS הינן אוטומטיות.

בכל עת רשאי המועמד לבקש הפסקת קבלת עדכונים אוטומטיים באמצעות פנייה לממונה אתר דנאל ומערכות מידע להלן.

 

 קבלת דיוורים באמצעות דואר אלקטרוני/SMS:

שירות דנאל למועמדים מחפשי עבודה כולל שליחת הצעות עבודה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS.

בכפוף לחוק העסקת עובדים באמצעות חברות כוח אדם שירות זה ניתן למועמדים בחינם, ובשום שלב לא ידרש המועמד לתשלום בגין שירות זה.

כל הגשת מועמדות לחברתנו מהווה כניסה למאגר מועמדי דנאל והסכמה לקבלת דיוורים בדואר אלקטרוני ו/או SMS להצעות עבודה, אלא אם ביקש המועמד להסיר את עצמו מרשימת הדיוור במעמד הגשת המועמדות מאתר דנאל או בעת עדכון פרטי קליטת המועמד.

בכל עת רשאי המועמד לבקש הסרתו מרשימת תפוצת דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS באמצעות פנייה לממונה אתר דנאל ומערכות מידע להלן. הסרת פרטי המועמד מרשימת התפוצה תבוצע תוך 2 ימי עבודה מיום קבלת הדרישה. דרישה להסרה, אשר תתקבל באמצעות מוקד תמיכה אתר דנאל, תבוצע באותו יום העבודה. 

 

  דרכי התקשרות לממונה אתר דנאל ומערכות מידע:

1.מוקד תמיכה אתר דנאל - באמצעות טלפון 03-7564062/19 - בימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00.

2. באמצעות דוא"ל ilany@edanel.co.il

3. הודעות SMS תשובה להודעה נכנסת: באמצעות השבת הודעה "הסר" או "1". 

4. באמצעות פנייה דרך לחצן צור קשר

5. באמצעות דואר רשום: חברת דנאל, רח' אבא הלל 12, ר"ג.

  

רק פניות דרך אפיקים אלו יחשבו כפניה של מועמד להסרתו ממאגר המועמדים / רשימות הדיוור, ייענו ויטופלו.

אי העברת הודעה כאמור תחשב כהסכמה לשימוש דנאל בפרטי המועמד כמפורט לעיל.

תקנון רישום במאגר דנאל


תנאי השימוש באתר דנאל וקבלת שירותי השמה למועמדים הפונים באמצעות המדיה הדיגיטלית לחברת דנאל הינם בהתאם לתקנון להלן.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים גם לנשים.

 

 השימוש באתר דנאל:

חברת דנאל מתירה לכל חפץ בכך לצפות בתוכן שבאתר.

חל איסור על העתקה, שכפול, הפצה,ופרסום של חומרים מתוך האתר למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי. השימוש בחומרים בכל אתר אינטרנט אחר או ברשת מחשבים לכל מטרה שהיא הינו אסור. החומרים באתר מוגנים בזכויות יוצרים, וכל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבאתר עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים.

 

 שמירת קורות החיים של המועמדים:

לצורך קבלת שירותי השמה באמצעות חברת דנאל נדרש כל מועמד למסור קורות חיים ובו מידע כגון שם, כתובת, מספר טלפון, מצב תעסוקה, השכלה, ומידע נוסף (להלן "פרטי המועמד"). מטרת קבלת פרטי המועמד הינה לאפשר לדנאל להציע את שירותיה באופן המיטבי ביותר.

קורות החיים מתקבלים במערכת ניהול המעומדים באמצעות אתר דנאל ובאמצעות אתרי דרושים בהם מנויה חברת דנאל לפרסום משרות דרושים.

פרטי המועמדים המגישים מועמדות לחברת דנאל מאתר החברה ובאמצעות אתרי הדרושים השונים, נשמרים במאגר המועמדים של חברת דנאל. פרטיו האישיים של המעומד יישארו חסויים במערכת ניהול המועמדים.

חברת דנאל מנהלת מאגרי מועמדים עפ"י חוק הגנת הפרטיות ומקפידה על חיסיון מועמדיה בדקדנות רבה.בכל עת רשאי המועמד לבקש הסרתו ממאגר המועמדים באמצעות פנייה לממונה אתר דנאל ומערכות מידע להלן.

על אף מאמצי דנאל לאבטח פרטי המועמדים, היות ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותנו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי החברה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת דנאל יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע - או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למועמד כל טענה, תביעה או דרישה כלפי דנאל.

 

 השימוש בפרטי המועמד:

בפרטי המועמדים, אשר נקלטים במערכת ניהול המועמדים של דנאל, יעשו השימושים להלן:

א. שימוש לצורכי ניתוח מאפיינים דמוגרפיים, השכלתיים ותעסוקתיים קבוצתיים של דורשי עבודה במשק.

ב.שימוש לצורך יצירת קשר עם המועמד, דיוור ישיר,הצעת הצעות עבודה באמצעות הדואר, הטלפון, הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני.

ג.העמדת פרטי המועמד לרשות חברות קשורות (אחות, חברת האם חברות בנות ו/או חברות בקבוצה) לצורך המטרות הקבועות בתנאי השימוש הנ"ל;

ד.העמדת פרטי המועמד, לרשות צד שלישי לצורך הצעתם של משרות, בכפוף לאישורו המפורש של המועמד.

 

עדכון על תהליך הגיוס למשרה באמצעות דואר אלקטרוני / הודעות SMS:

חברת דנאל מנהלת את תהליך הגיוס מול המועמד באמצעות מערכת MS-CRM. תהליך הגיוס כולל שלבים רבים ואנו דואגים לעדכון המועמדים באמצעות הודעות דואר אלקטרוני ו/או SMS על התקדמות בתהליך או הפסקתו. עדכונים אלו מסייעים לנו לשמירת קשר רציף עם המועמדים בתהליך הגיוס, מצמצמים את אי הודאות של המועמד בתהליך ותורמים לשיפור השירות הניתן למועמד.

חלק מהודעות הדואר האלקטרוני / SMS הינן אוטומטיות.

בכל עת רשאי המועמד לבקש הפסקת קבלת עדכונים אוטומטיים באמצעות פנייה לממונה אתר דנאל ומערכות מידע להלן.

 

 קבלת דיוורים באמצעות דואר אלקטרוני/SMS:

שירות דנאל למועמדים מחפשי עבודה כולל שליחת הצעות עבודה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS.

בכפוף לחוק העסקת עובדים באמצעות חברות כוח אדם שירות זה ניתן למועמדים בחינם, ובשום שלב לא ידרש המועמד לתשלום בגין שירות זה.

כל הגשת מועמדות לחברתנו מהווה כניסה למאגר מועמדי דנאל והסכמה לקבלת דיוורים בדואר אלקטרוני ו/או SMS להצעות עבודה, אלא אם ביקש המועמד להסיר את עצמו מרשימת הדיוור במעמד הגשת המועמדות מאתר דנאל או בעת עדכון פרטי קליטת המועמד.

בכל עת רשאי המועמד לבקש הסרתו מרשימת תפוצת דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS באמצעות פנייה לממונה אתר דנאל ומערכות מידע להלן. הסרת פרטי המועמד מרשימת התפוצה תבוצע תוך 2 ימי עבודה מיום קבלת הדרישה. דרישה להסרה, אשר תתקבל באמצעות מוקד תמיכה אתר דנאל, תבוצע באותו יום העבודה. 

 

  דרכי התקשרות לממונה אתר דנאל ומערכות מידע:

1.מוקד תמיכה אתר דנאל - באמצעות טלפון 03-7564062/19 - בימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00.

2. באמצעות דוא"ל ilany@edanel.co.il

3. הודעות SMS תשובה להודעה נכנסת: באמצעות השבת הודעה "הסר" או "1". 

4. באמצעות פנייה דרך לחצן צור קשר

5. באמצעות דואר רשום: חברת דנאל, רח' אבא הלל 12, ר"ג.

  

רק פניות דרך אפיקים אלו יחשבו כפניה של מועמד להסרתו ממאגר המועמדים / רשימות הדיוור, ייענו ויטופלו.

אי העברת הודעה כאמור תחשב כהסכמה לשימוש דנאל בפרטי המועמד כמפורט לעיל.

הדפס