מבחני אישיות
כלים למועמד/ת » מרכזי הערכה » מבחני אישיות
 Search

מבחני אישיות

מבחני האישיות כוללים מבחני עט, מבחני עפרון ומבחני מחשב.

סוגים מרכזיים
• שאלונים פורמאליים
• מבחנים השלכתיים: השלמת משפטים,TAT (כתיבת סיפור על תמונה), חיבורים, רוזנצוויג (Rosenzweig test - תמונות קומיקס) ועוד
• מבחנים צורניים: בנדר (העתקת 9 צורות לדף), ציורים (עץ, אדם) ועוד
• מבחני אמינות ותכונות
• מבחנים גרפולוגיים

דגשים לשאלונים הפורמאליים

• "רק על הקווים" – אין לחרוג מהמקום שהוקצה לצורך המענה על השאלה
• יש לכתוב בצורה נקייה ומסודרת, להימנע ממחיקות
• בעת תיאור תכונות – יש לשים דגש על תכונות תעסוקתיות
• אם השאלה ניטראלית – הפרשנות תהייה חיובית, בעלת התמקדות תעסוקתית (למשל תכונות של ההורים/מנהל – לפירוט ראו הסבר בפרק הראיון התעסוקתי).
• יתכן מאוד שבמסגרת השאלונים תידרשו לציין ניסיון תעסוקתי (שנים, מקום עבודה, תפקיד וסיבת עזיבה), השכלה. התכוננו לכך מראש.
• מילוי השאלונים הינו בעט.

דגשים למבחן השלמת משפטים

במבחן זה תקבלו סדרה של משפטים אותם תצטרכו להמשיך.
• המשך חיובי
• תגובה רצינית
• המבחן אינו בודק עקביות
• זמן סביר (לעיתים נמדד)
• התמודדות עם בעיות/אתגרים/כישלונות (למשל "הכישלון עורר בו רצון להפיק לקחים ולהשתפר" לעומת "הכישלון עורר בו תסכול")
• אקטיביות ("הילד הכין את שיעורי הבית רק לאחר שסיים את ארוחת הצהריים" לעומת "הילד הכין את שיעורי הבית רק לאחר שאימו נזפה בו")

TAT

במבחן זה תקבלו תמונות ותתבקשו לכתוב עליהן סיפור.
• לא לנסות להרשים/לרצות את הבוחן. תיאור אידיאלי מידי יכול להצביע על מבוכה בהתמודדות עם מצבים לא נעימים.
• להימנע מדרמטיות, מרגשנות ומקיצוניות.
• להפוך קושי לאתגר. יש לתאר איך הדמות תתמודד עם הבעיה!
• לא לנסות ליפות את המציאות!
• לא לכתוב בגוף ראשון!

מבחן רוזנצוויג (קומיקס)

במבחן זה תקבלו סיטואציות בהן תידרשו להשלים את התגובה החסרה של אחת הדמויות
• למצוא פתרון לבעיה
• יכולת לקבל ביקורת
• להימנע מתגובות תוקפניות או מהסתגרות
• אסרטיביות

מבחני אמינות

מבחני אמינות ע"פ רוב מוגבלים בזמן, לכל שאלה מוקצבות שניות אחדות ועליכם להשיב: כן/לא/לא יודע.
• "רוב האנשים" = אני
• אין לגלות סלחנות כלפי דברים האסורים ע"פ חוק (כגון גניבה ממקום העבודה)
• יש להימנע מניסיונות לעשות רושם על הבוחן ("רצייה חברתית"). לדוגמא – אף פעם לא חציתי את הכביש באור אדום. לכל אחד קרה לפחות פעם אחת בחיים שחצה באור אדום. דוגמא נוספת – דני לקח בטעות עט ממקום העבודה ולכן יש לפטרו (לא הגיוני לפטר בגלל לקיחת עט בטעות וזאת בניגוד לגניבה ממקום העבודה).
 
מבחן אישיות ממוחשב

במבחן זה תקבלו היגדים ותצטרכו לסמן עד כמה הנכם מסכימים/לא מסכימים עם כל אחד מהם. על פי רוב, ניתנות 5 אפשרויות (במקרים נדירים 4).
5 – מסכים מאוד, 4 – מסכים, 3 – ניטראלי, 2 – לא מסכים, 1 – מאוד לא מסכים
• המנעו מבחירה בתשובה ניטראלית (3).
• יש לאזן ביטויים חזקים (תמיד, אף פעם...) באמצעות תשובות חלשות (4, 2).
• ניתן לחזק משפטים חלשים (קורה ש, לעיתים, לפעמים...) באמצעות תשובות חזקות (1,5).
• מומלץ להוסיף בסוף כל משפט את המילה "בעבודה" על מנת לתת לדברים קונטקסט תעסוקתי (לדוגמא: "אני נוטה לחלום בהקיץ [בעבודה]")
• לגלות ערנות לעניין הרצייה החברתית כפי שהוסבר בסעיף מבחני האמינות.

דגשים לציורים (עץ, אדם...)

• את הציורים יש לצייר בעפרון
• מיקום הציור – במרכז הדף
• גודל – 2/3 מהעמוד
• איכות קו – קו רציף, לא חלש מידי, לא חזק מידי
• שלמות
• פשטות
• ארגון המקום על הדף
• מראה כללי
• ריאליות
• להימנע מהשחרות
• אין להוסיף פרטים מיותרים כמו ציפורים, שמש, עננים, עיגולים על הגזע של העץ וכו'.

דגשים לבנדר (העתקת צורות)

במבחן זה תקבלו 9 צורות אותן תתבקשו להעתיק לדף.
• גודל – לשמור על הפרופורציה של הצורות
• דיוק – למשל לספור כמה נקודות, לשים לב אם מדובר בנקודה מלאה או חלולה וכו'
• טיב הקו
• ארגון הצורות בדף
• זמן (9 צורות): 8-10 דקות
• אין למספר את הצורות, אין להפריד ביניהן באמצעות קווים
• יש להקפיד שצורה אחת לא תגלוש לתחום של הצורה האחרת
• זיכרון – אחרי חלק העתקת הצורות תתבקשו לשרטט את הצורות מהזיכרון
• יצירתיות – לעיתים תתבקשו לבחור מס' צורות ולפתח אותן לציור

המשך קו

במבחן זה תקבלו 3 קווים אותם תצטרכו להמשיך בעיפרון. הזמן המוקצב לכל קו הינו מוגבל ומשתנה בהתאם למכון המיון.
• יש ללמוד את הדפוס. למשל.
• יש לאזן בין איכות לכמות
• יש להימנע משימוש במחק
• מינימום טעויות

גרפולוגיה

• הכתיבה על דף A4 חלק באמצעות עט כדורי פשוט
• מומלץ לשבת בנינוחות ולהניח דפים חלקים נוספים מתחת לדף
• על הכתיבה להיות זורמת
• להימנע ממחיקות. אם בכל זאת נדרשים למחוק – לעשות קו עדין. אין להשחיר את המילה.
• לנסות לשמור על שוליים אחידים משני הצדדים (אין לשרטט שוליים), להקפיד שהשורות תהיינה ישרות (ללא נטייה כלפי מטה/מעלה).
• דוגמא להוראה במבחן גרפולוגי: עליך לכתוב חיבור באורך של עד עמוד על כל נושא שתבחר/י, אך לא על דמות מסרט/ספר וכו' ולחתום בתחתית. לעיתים מתבקש הנבחן לכתוב על עצמו.
 

מבחני האישיות כוללים מבחני עט, מבחני עפרון ומבחני מחשב.

סוגים מרכזיים
• שאלונים פורמאליים
• מבחנים השלכתיים: השלמת משפטים,TAT (כתיבת סיפור על תמונה), חיבורים, רוזנצוויג (Rosenzweig test - תמונות קומיקס) ועוד
• מבחנים צורניים: בנדר (העתקת 9 צורות לדף), ציורים (עץ, אדם) ועוד
• מבחני אמינות ותכונות
• מבחנים גרפולוגיים

דגשים לשאלונים הפורמאליים

• "רק על הקווים" – אין לחרוג מהמקום שהוקצה לצורך המענה על השאלה
• יש לכתוב בצורה נקייה ומסודרת, להימנע ממחיקות
• בעת תיאור תכונות – יש לשים דגש על תכונות תעסוקתיות
• אם השאלה ניטראלית – הפרשנות תהייה חיובית, בעלת התמקדות תעסוקתית (למשל תכונות של ההורים/מנהל – לפירוט ראו הסבר בפרק הראיון התעסוקתי).
• יתכן מאוד שבמסגרת השאלונים תידרשו לציין ניסיון תעסוקתי (שנים, מקום עבודה, תפקיד וסיבת עזיבה), השכלה. התכוננו לכך מראש.
• מילוי השאלונים הינו בעט.

דגשים למבחן השלמת משפטים

במבחן זה תקבלו סדרה של משפטים אותם תצטרכו להמשיך.
• המשך חיובי
• תגובה רצינית
• המבחן אינו בודק עקביות
• זמן סביר (לעיתים נמדד)
• התמודדות עם בעיות/אתגרים/כישלונות (למשל "הכישלון עורר בו רצון להפיק לקחים ולהשתפר" לעומת "הכישלון עורר בו תסכול")
• אקטיביות ("הילד הכין את שיעורי הבית רק לאחר שסיים את ארוחת הצהריים" לעומת "הילד הכין את שיעורי הבית רק לאחר שאימו נזפה בו")

TAT

במבחן זה תקבלו תמונות ותתבקשו לכתוב עליהן סיפור.
• לא לנסות להרשים/לרצות את הבוחן. תיאור אידיאלי מידי יכול להצביע על מבוכה בהתמודדות עם מצבים לא נעימים.
• להימנע מדרמטיות, מרגשנות ומקיצוניות.
• להפוך קושי לאתגר. יש לתאר איך הדמות תתמודד עם הבעיה!
• לא לנסות ליפות את המציאות!
• לא לכתוב בגוף ראשון!

מבחן רוזנצוויג (קומיקס)

במבחן זה תקבלו סיטואציות בהן תידרשו להשלים את התגובה החסרה של אחת הדמויות
• למצוא פתרון לבעיה
• יכולת לקבל ביקורת
• להימנע מתגובות תוקפניות או מהסתגרות
• אסרטיביות

מבחני אמינות

מבחני אמינות ע"פ רוב מוגבלים בזמן, לכל שאלה מוקצבות שניות אחדות ועליכם להשיב: כן/לא/לא יודע.
• "רוב האנשים" = אני
• אין לגלות סלחנות כלפי דברים האסורים ע"פ חוק (כגון גניבה ממקום העבודה)
• יש להימנע מניסיונות לעשות רושם על הבוחן ("רצייה חברתית"). לדוגמא – אף פעם לא חציתי את הכביש באור אדום. לכל אחד קרה לפחות פעם אחת בחיים שחצה באור אדום. דוגמא נוספת – דני לקח בטעות עט ממקום העבודה ולכן יש לפטרו (לא הגיוני לפטר בגלל לקיחת עט בטעות וזאת בניגוד לגניבה ממקום העבודה).
 
מבחן אישיות ממוחשב

במבחן זה תקבלו היגדים ותצטרכו לסמן עד כמה הנכם מסכימים/לא מסכימים עם כל אחד מהם. על פי רוב, ניתנות 5 אפשרויות (במקרים נדירים 4).
5 – מסכים מאוד, 4 – מסכים, 3 – ניטראלי, 2 – לא מסכים, 1 – מאוד לא מסכים
• המנעו מבחירה בתשובה ניטראלית (3).
• יש לאזן ביטויים חזקים (תמיד, אף פעם...) באמצעות תשובות חלשות (4, 2).
• ניתן לחזק משפטים חלשים (קורה ש, לעיתים, לפעמים...) באמצעות תשובות חזקות (1,5).
• מומלץ להוסיף בסוף כל משפט את המילה "בעבודה" על מנת לתת לדברים קונטקסט תעסוקתי (לדוגמא: "אני נוטה לחלום בהקיץ [בעבודה]")
• לגלות ערנות לעניין הרצייה החברתית כפי שהוסבר בסעיף מבחני האמינות.

דגשים לציורים (עץ, אדם...)

• את הציורים יש לצייר בעפרון
• מיקום הציור – במרכז הדף
• גודל – 2/3 מהעמוד
• איכות קו – קו רציף, לא חלש מידי, לא חזק מידי
• שלמות
• פשטות
• ארגון המקום על הדף
• מראה כללי
• ריאליות
• להימנע מהשחרות
• אין להוסיף פרטים מיותרים כמו ציפורים, שמש, עננים, עיגולים על הגזע של העץ וכו'.

דגשים לבנדר (העתקת צורות)

במבחן זה תקבלו 9 צורות אותן תתבקשו להעתיק לדף.
• גודל – לשמור על הפרופורציה של הצורות
• דיוק – למשל לספור כמה נקודות, לשים לב אם מדובר בנקודה מלאה או חלולה וכו'
• טיב הקו
• ארגון הצורות בדף
• זמן (9 צורות): 8-10 דקות
• אין למספר את הצורות, אין להפריד ביניהן באמצעות קווים
• יש להקפיד שצורה אחת לא תגלוש לתחום של הצורה האחרת
• זיכרון – אחרי חלק העתקת הצורות תתבקשו לשרטט את הצורות מהזיכרון
• יצירתיות – לעיתים תתבקשו לבחור מס' צורות ולפתח אותן לציור

המשך קו

במבחן זה תקבלו 3 קווים אותם תצטרכו להמשיך בעיפרון. הזמן המוקצב לכל קו הינו מוגבל ומשתנה בהתאם למכון המיון.
• יש ללמוד את הדפוס. למשל.
• יש לאזן בין איכות לכמות
• יש להימנע משימוש במחק
• מינימום טעויות

גרפולוגיה

• הכתיבה על דף A4 חלק באמצעות עט כדורי פשוט
• מומלץ לשבת בנינוחות ולהניח דפים חלקים נוספים מתחת לדף
• על הכתיבה להיות זורמת
• להימנע ממחיקות. אם בכל זאת נדרשים למחוק – לעשות קו עדין. אין להשחיר את המילה.
• לנסות לשמור על שוליים אחידים משני הצדדים (אין לשרטט שוליים), להקפיד שהשורות תהיינה ישרות (ללא נטייה כלפי מטה/מעלה).
• דוגמא להוראה במבחן גרפולוגי: עליך לכתוב חיבור באורך של עד עמוד על כל נושא שתבחר/י, אך לא על דמות מסרט/ספר וכו' ולחתום בתחתית. לעיתים מתבקש הנבחן לכתוב על עצמו.
 

דנאל בפייסבוק
דנאל בפייסבוק